Icono_pdf

MANUAL OPERATIU DEL PLÀ ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DE L’ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

L’objectiu d’aquest Pla es equilibrar els usos d’habitatge i turistics per mitja de la regulacio de les condicions d’implantacio dels allotjaments turistics, albergs de joventut, residencies col・lectives docents d’allotjament temporal i habitatges d’us turistic.

L’ambit del Pla abasta el 65 % del municipi de Barcelona amb alguna excepcio (Parc natural de la Serra de Collserola,Parc equipat de Montjuic, etc.), la delimitacio detallada esta definida graficament al planol «P-1. Ambit del Pla».

Les activitats objectes d’aquest Pla son les seguents:

– Establiments d’allotjament turistic (hotels, hotels apartaments, hostals, pensions i apartaments turistics).

– Albergs de joventut.

– Residencies col・lectives docents destinades a allotjament temporal.

– Habitatges d’us turistic.